Projekt Građenje i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Borac Imbriovec

Tribine

KRATKI OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA:

Građenje i opremanje montažnih tribina na sportskom igralištu NK Borac Imbriovec

OPIS PROJEKTA:

Tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“

Podmjera 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je poboljšati životne uvjete mještana Općine Đelekovec i doprinijeti atraktivnosti mjesta i njegovog razvojnog potencijala kroz proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Specifični cilj projekta je građenje i opremanje montažnih tribina kapaciteta 99 sjedećih mjesta na sportskom igralištu NK Borac Imbriovec. Izvedbom montažnih tribina na sportskom igralištu u Imbriovcu će se izravno doprinijeti poboljšanju kvalitete provođenja slobodnog vremena te zdravog života kroz sportske aktivnosti na otvorenom, a povećat će atraktivnost prostora za lokalno stanovništvo, ali i za ostalu širu javnost. Na novopostavljenim montažnim tribinama moći će se održavati brojne sportske manifestacije i događaji kojima će se povećati kvaliteta sportskih sadržaja u Općini Đelekovec.

OČEKIVANI REZULTATI:

Ovim projektom predviđena je izvedba montažnih tribina na sportskom igralištu NK Borac Imbriovec gdje se nalazi postojeći nogometni teren. Izvedba montažnih tribina je nužna jer izvan sportskog igrališta ne postoje uvjeti za smještaj gledatelja na sjedeća mjesta zbog čega je taj prostor neadekvatan i nefunkcionalan za korištenje. Mjerljivi indikatori su postavljene montažne tribine u 4 reda sa stepenicama i kapaciteta 99 sjedećih mjesta, postavljena ograda sa tri strane visine 1,15 m

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Udio u sufinanciranom dijelu 90% EU, 10% RH

© Copyright 2021 Općina Đelekovec. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg