Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Đelekovec 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Đelekovec za 2023. godinu  

Prijedlog akta - Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Đelekovec za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Đelekovec za 2023. godinu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Odluka o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu 

Prijedlog akta - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog akta - Proračun Općine Đelekovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Đelekovec za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Đelekovec za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Đelekovec za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Đelekovec

Prijedlog akta - Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Programa mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec

Prijedlog akta - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Đelekovec u 2022. godini

Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Đelekovec u 2022. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Đelekovec u 2022. godini

 

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2022. godini 

Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Đelekovec

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Đelekovec

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Đelekovec

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Đelekovec 

 

Izmjena Plana savjetovanja s javnošću u 2021. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đelekovec u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec u 2021. godini do isteka mandata tekućem sazivu 

Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec u 2021. godini do isteka mandata tekućem sazivu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec u 2021. godini do isteka mandata tekućem sazivu 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2021. godini  

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Đelekovec u 2021. god.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u sportu na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u sportu na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u sportu na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Koprivnica za 2021. godinu na području Općine Đelekovec

Nacrt Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Koprivnica za 2021. godinu na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Koprivnica za 2021. godinu na području Općine

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2021. godini

Nacrt Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Đelekovec u 2021. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Nacrt Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2021. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2021. godinu

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Nacrt Programa građenja komunalne infrastukture na području Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec 

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đelekovec 

Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đelekovec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đelekovec 

Izvješće o provednom savjetovanju - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Proračun Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu  

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o javnim priznanjima Općine Đelekovec 

Nacrt Odluke o javnim priznanjima Općine Đelekovec  

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Odluka o javnim priznanjima Općine Đelekovec

Izvješće o provedenom savjetovanju - Strategija upravljanja imovinom Općine Đelekovec za razdoblje 2020.-2026. godine 

Nacrt Strategije upravljanja imovinom Općine Đelekovec za razdoblje 2020.-2026. godine 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Strategija upravljanja imovinom Općine Đelekovec za razdoblje 2020.-2026. godine 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đelekovec

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đelekovec 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đelekovec 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 

Nacrt Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Đelekovec 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Đelekovec 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Đelekovec 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Đelekovec 

Nacrt Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Đelekovec 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Đelekovec

Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištvu 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Đelekovec u 2020. godini

Nacrt Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Đelekovec u 2020. godini

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izvršavanju proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Nacrt Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Odluka o izvršavanju proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u sportu na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u sportu na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Program javnih potreba u sportu na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2020. godini

Nacrt Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Đelekovec u 2020. 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u 2020. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Stranica 1 od 3

© Copyright 2021 Općina Đelekovec. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg