Proračun 2024.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec a 2024. godinu

Vodić za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2024. godinu

 Obrazloženja Proračuna Općine Đelekovec za 2024. godinu 

Proračun Općine Đelekovec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Prijedlog akta - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2024. godinu

Prijedlog akta - Proračun Općine Đelekovec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

Proračun 2023. 

Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Godišnji izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Bilješke uz Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Obrazloženja izmjena i dopuna Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu 

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2023. godinu 

Obrazloženja Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu 

Proračun Općine Đelekovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu 

Prijedlog akta - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 

Prijedlog akta - Proračun Općine Đelekovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

 

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.  

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. - 30.06.2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2023. godine

Obrazloženje ostvarenja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2023. godine

Proračun 2022. 

Godišnji izvještaj Proračuna Općine Đelekovec za 2022.godinu

Obrazloženja ostvarenja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Općine Đelekovec za 2022.godinu

Izvještaj o zaduživanju za razdoblje od 1.1. - 31.12.2022. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.1. - 31.12.2022. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za razdoblje od 1.1. - 31.12.2022

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine

Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2022. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2022. godine 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2022. godine

Programi javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2022. godini 

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu 

Obrazloženje Plana Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu

Proračun Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

Proračun 2021.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za razdoblje od 1.1.-31.12.2021. godine 

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.1.-31.12.2021. godine 

Izvještaj o zaduživanju za razdoblje od 1.1.-31.12.2021. godine

Izvještaj o provedbi Plana razvojih programa Općine Đelekovec za 2021. godinu

Obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu

Programi o izmjenama Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Izmjene Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2021. godine s prilozima 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2021. godine 

Programi javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2021. godini 

Plan razvojnih programa Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Proračun Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2021. godinu

Obrazloženje Plana Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju - Proračun Općine Đelekovec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

 

Proračun 2020.

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba i ostalih Programa za 2020. godinu 

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za razdoblje od 1.1.-31.12.2020. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.1.-31.12.2020. godine

Izvještaj o zaduživanju za razdoblje od 1.1.-31.12.2020. godine 

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2020. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2020. godinu na području Općine Đelekovec

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2020. godine s prilozima 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2020. godine 

Programi javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2020. godini i ostali Programi vezani uz Proračun za 2020. godinu 

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Plan razvojnih Programa Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Obrazloženje Plana Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu 

Proračun Općine Đelekovec za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

Proračun 2019.

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i ostalih Programa za 2019. godinu 

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za razdoblje od 1.1.- 31.12.2019. godine 

Izvještaj o korištenu proračunske zalihe za razdoblje od 1.1.- 31.12.2019. godine 

Izvještaj o zaduživanju za razdoblje od 1.1.- 31.12.2019. godine 

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2019. godinu 

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2019. godinu 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2019. godinu 

Izmjene Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2019. godini i ostalih Programa vezanih uz Proračun za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2019. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2019. godine s prilozima

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2019. godine

Proračun Općine Đelekovec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan razvojnih Programa Općine Đelekovec za 2019. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2019. godinu

Obrazloženje Plana Proračuna Općine Đelekovec za 2019. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2019. godinu

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja planiranog u Proračunu Općine Đelekovec za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

Programi javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2019. godini i ostali Programi vezani uz Proračun za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju prijedloga Proračuna Općine Đelekovec za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Đelekovec za 2018. godinu 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2018. godinu 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Izmjene Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2018. godinu

Izmjene Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2018. godini i ostalih Programa vezanih uz Proračun za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Đelekovec u 2018. godini 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu s prilogom

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2018. godine s prilozima

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2018. godine

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Proračun Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Plan razvojnih Programa Općine Đelekovec za 2018. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

Obrazloženje Plana Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2018. godinu

Programi javnih potreba i ostali Programi vezani uz Proračun za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju prijedloga Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2017. godinu

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2017. godinu

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 1.1.-31.12.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2017. godinu

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.1.-31.12.2017.

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 2017. godini

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2017. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa Općine Đelekovec za 2017. godinu

Izmjene Programa javnih potreba i ostalih Programa vezanih uz Proračun za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2017. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2017. godine

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za prvo polugodište 2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.1.-30.06.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 1.1.-30.06.2017.

Proračun Općine Đelekovec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Općine Đelekovec za 2017. godinu

Programi javnih potreba i ostali programi na području Općine Đelekovec u 2017. godini

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.  godinu 

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2016. godini

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2016. godinu

II. Izmjene Programa javnih potreba i ostalih programa u 2016. godini

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

Izmjene Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2016. sa prilozima

Proračun Općine Đelekovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu

Programi javnih potreba u 2016. godini

Program utroška sredstava od legalizacije u 2016. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2015.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2015. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Izmjene Programa javnih potreba u 2015. godini

Izmjena Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2015. godini

Izmjena Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2015. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2015.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2015. godinu

Proračun Općine Đelekovec za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Programi javnih potreba u 2015. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2015.

Program utroška sredstava od legalizacije 2015. 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2015.

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2014.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐELEKOVEC ZA 2014. GODINU

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2014. godini 

Program utroška sredstava od legalizacije 2014.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2014.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2014.

Izmjene i dopune Proračuna za 2014.

Izmjene Programa javnih potreba u 2014.

Proračun Općine Đelekovec za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2014. godinu

Program javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2014. godini

 Prelaz za stranicu2 

 

Proračun 2013.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐELEKOVEC ZA 2013. GODINU

Izmjene Programa javnih potreba u 2013. godini

Izmjene i dopune proračuna Općine Đelekovec za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Proračun Općine Đelekovec za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2013. godinu 

Programi javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2013. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2013. godini

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2012.

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2012. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đelekovec za 2012. godinu za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Prelaz za stranicu2

© Copyright 2021 Općina Đelekovec. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg