Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016.), Općina Đelekovec kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1.

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

IZJAVA - LARA SAMOŠĆANEC 

© Copyright 2021 Općina Đelekovec. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg