Kontakt

OPĆINA ĐELEKOVEC 

Jedinstveni upravni odjel

Adresa: Mihovila Pavleka Miškine 1  

              48316 Đelekovec  

OIB: 38156523151

IBAN: HR6623860021810400001 otvoren kod Podravske banke d.d.

Tel.: 048/834-020

Mob.: 099/212-6117 

E-mail: opcina@delekovec.hr

E-mail za eRačune:  opcina@delekovec.hr     

Radno vrijeme: svakim radnim danom od 7 do 15 sati 

Uredovno radno vrijeme sa strankama je u trajanju redovitog radnog vremena. 

 

facebooklogo

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Lara Samošćanec, mag.pol.
Mob.: 099/212-6116 
E-mail:  nacelnica.djelekovec@gmail.com

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 

Lara Samošćanec, mag.pol.
Mob.: 099/212-6116 
E-mail: opcina@delekovec.hr                      

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Vladimir Tončić, mag.iur. 
Mob.: 099/545-9209
E-mail: opcina@delekovec.hr

 

KOMUNALNO-POLJOPRIVREDNI REDAR 

Branka Juras, dipl.ing.agr.
Mob.: 099/232-5441
E-mail: opcina@delekovec.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 7 do 12 sati

Image
© Copyright 2021 Općina Đelekovec. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg