SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - NACRT PRORAČUNA OPĆINE ĐELEKOVEC ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 39. st. 1 Zakona o proračunu (”Narodne novine” broj 87/08, 136/12. i 15/15) Općina Đelekovec poziva zainteresiranu javnost na Javno savjetovanje glede Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Želja nam je upoznati javnosti s odredbama prijedloga Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

U Javno savjetovanje možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću najkasnije do 29. studenoga 2017. godine.

Nacrt proračuna i obrazac za sudjelovanje nalaze se na slijedećoj poveznici http://www.delekovec.hr/index.php/opcina-delekovec2/savjetovanja-s-javnoscu

© Copyright 2018 Općina Đelekovec. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Pretraživanje