Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show2.jpg

Otpis potraživanja

ODGODA PLAĆANJA I OTPIS DUGA

U cilju smanjenja nelikvidnosti i insolventnosti u zemlji te kako bi se pomoglo najugroženijim slojevima stanovništva ali i tvrtkama koje se nalaze u poteškoćama u protekle dvije godine doneseni su određeni zakonski i podzakonski akti kojima su regulirane mogućnosti odgode plaćanja, obročne otplate i otpisa dugovanja.
Važeći propisi ne reguliraju jedinstveno ovu problematiku, već način provedbe i primjene ovisi o vrstama davanja koja se duguju.
Tako se, s obzirom na vrstu dugovanja, primjenjuju propisi koji se odnose na javna davanja (općinski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, grobljanska naknada) i nejavna davanja (zakupnina, stanarina, najam, koncesije-osim koncesije na pomorskom dobru).

NEJAVNA DAVANJA
Na nejavna davanja primjenjuju se odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14).
Obrasci za podnošenje zahtjeva koje fizičke i pravne osobe podnose temeljem navedene Uredbe nalaze se u privitku.

Obrazac ZPO preuzmite OVDJE
Obrazac ZFO preuzmite OVDJE

• Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đelekovec.
• Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljani svi prilozi, podnositelj zahtjeva dužan je po zaključku nadležnog tijela dopuniti zahtjev u roku 15 dana od dana dostave,
• Ukoliko se u navedenom roku zahtjev ne nadopuni ili se ne dostave svi traženi prilozi nadležno tijelo će rješenjem odbaciti zahtjev

JAVNA DAVANJA
Na javna davanja primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, 26/15) ali i odredbe Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Općine Đelekovec.

Odluka o kriterijima i mjerama naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Općine Đelekovec

Zahtjev za otpis duga preuzmite OVDJE

Zahtjev za obročnu otplatu duga preuzmite OVDJE

• Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đelekovec

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg