Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show3.jpg

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Đelekovec

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga i organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Đelekovec u 2018. godini

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1.-30.6.2017. 

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštitie Općine Đelekovec

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec u 2016. godini

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2016. goidni

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Đelekovec za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đelekovec za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Đelekovec u 2017. godini

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7. - 31.12.2016. 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga i organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Đelekovec u 2017. godini

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1.-30.6.2016. 

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7. - 31.12.2015.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Đelekovec u 2016. godini

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec u 2015. godini

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada u 2015. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje udruga i organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Đelekovec u 2016. godini

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1.-30.6.2015.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Đelekovec u 2015. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2014. godinu

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7.-31.12.2014.

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1-30.6.2014.

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec za 2013. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Đelekovec u 2014. godini

Popis korisnika donacija i sponzorstava za Općinu Đelekovec za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2013. godine

Procedura stvaranja obveza

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća DV Vrapčić Drnje

Procedura zaprimanja i provjere računa

Sponzorstva i donacije u 2013. godini

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7.-31.12.2013.

Zaključak i prihvaćanju Sporazuma u kući

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Đelekovec u 2013. godini

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec za 2012. godinu 

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7.-31.12.2012.

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1.-30.6.2012.

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7.-31.12.2011.

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1-30.6.2011.

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7.-31.12.2010.

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.1.-30.6.2010.

Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1.7. do 31.12.2009.

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg