Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show3.jpg

 

2017. godina

Dokumentacija o nabavi - Eko zona 2. faza

Troškovnik Eko zona 2. faza

Odluka o odabiru 2. faza

Dokumentacija o nabavi Eko zona ponovljena nabava

Troškovnik Eko zona II

Odluka o odabiru

Dokumentacija o nabavi Eko zona

Troškovnik Eko zona

Odluka o poništenju postupka javne nabave 

Izjava o sukobu interesa - Štefica Sirutka

Izjava o sukobu interesa - Marina Mihalec

Izjava o sukobu interesa - Zvonkica Zlatar

Izjava o sukobu interesa - Silvia Drvarić

Dokumentacija za nadmetanje - asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Troškovnik - dionica 1 - Pavla Kvakana 

Troškovnik - dionica 2 - Pavla Kvakana 

Troškovnik - dionica 3 -Imbriovec

Rekapitulacija - Dionica 1, 2 i 3

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Prelaz za stranicu2 

2016. godina

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2016. godinu

Izjava - Registar ugovora javne nabave u 2016. godini

Registar ugovora bagatelne nabave u 2016. godini

Prelaz za stranicu2

2015. godina

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena Plana nabave za 2015. godinu

Izjava o postojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Đelekovec u sukobu interesa

Izjava - Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015. godini

Registar ugovora bagatelne nabave u 2015. godini

 Prelaz za stranicu2

2014. godina

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

PRAVILNIK o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga

Plan nabave za 2014. godinu

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA BAGATELNE NABAVE U 2014. GODINI

IZJAVA - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OPĆINE ĐELEKOVEC U 2014. GODINI

 Prelaz za stranicu2

2013. godina

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

IZJAVA - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OPĆINE ĐELEKOVEC U 2013. GODINI

 Prelaz za stranicu2

2012. godina

Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Đelekovec u 2012. godini

Plan nabave roba, radova i usluga općine Đelekovec u 2012. godini

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Evidencija postupaka javne nabave i zaključenih ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2012. godini

Prelaz za stranicu2

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg